Ważna zmiana organizacji ruchu w centrum Rzeszowa

Od 6 listopada zmieni się organizacja ruchu w ścisłym centrum miasta. Zamknięty zostanie przejazd przez skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej z ul. Matejki.

Trwa przebudowa ul. Grunwaldzkiej. W pierwszej kolejności wykonawca prac koncentruje się na przebudowie starych, często wadliwie działających instalacji podziemnych. Roboty rozpoczęły się przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z Kościuszki i stopniowo przesuwają się w kierunku północnym. W związku z tym w poniedziałek (6 listopada) w centrum Rzeszowa zmieni się organizacja ruchu. Zamknięte zostanie skrzyżowanie przebudowywanego deptaka i ul. Matejki, gdzie rozpoczną się roboty.

Samochody jadące ul. Słowackiego w kierunku Rynku będą mogły dojechać tylko do wysokości ratusza. W związku z tym zalecane jest, dla jadących w tym kierunku, skręcanie na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Króla Kazimierza w prawo.

Dla kierowców wjeżdżających do śródmieścia od strony al. Cieplińskiego zalecane jest korzystanie z ulic Moniuszki i Sokoła.

Przebudowa ul. Grunwaldzkiej zakończy się w drugiej połowie przyszłego roku. Zakres prac będzie bardzo duży. Najdroższą częścią tego zadania będzie przebudowa instalacji podziemnych. Przebudowane i remontowane będą m.in. kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci wodociągowa i gazowa. Przebudowane będzie także oświetlenie uliczne – zamontowane zostaną energooszczędne oprawy LED.

W ramach przebudowy wymieniona zostanie także nawierzchnia deptaka. Zniknie betonowa kostka brukowa. Na odcinku Grunwaldzkiej od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Kopernika, zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków, ułożona zostanie szara kamienna kostka, natomiast na odcinku od ul. Kopernika do ul. Sobieskiego płyty granitowe o wymiarach 30 na 60 cm.

Na ul. Grunwaldzkiej, w ramach przebudowy, pojawią się też nowe drzewa. Projekt zakłada także stworzenie Pomnika Bitwy Grunwaldzkiej w jego historycznym miejscu (rejon studni przy skrzyżowaniu z ul. Bernardyńską) w formie wyniesionego monumentu z czarnego granitu z inskrypcją. Koszt inwestycji to ok. 13,681 mln zł.

ul. Jana Matejki w Rzeszowie,fot. Grzegorz Bukała, Urząd Miasta Rzeszowa