Wielokulturowość na tle kryzysu uchodźczego – kobieta uchodźczyni

Wielokulturowość na tle kryzysu uchodźczego- cykl kobieta uchodźczyni to cykl 4 warsztatów w największych miastach województwa podkarpackiego, które było i wciąż jest pierwszym miejscem poza granicami Ukrainy, w którym zatrzymują się uchodźcy.

Organizatorzy: UNHCR, Rzeszowska Rada Kobiet, Podkarpacka Rada Programowa Kobiet

Partnerzy: Tarnobrzeska Rada Kobiet, Przemyska Rada Kobiet, Stowarzyszenie Kobiety w Centrum

Cele wydarzenia: Głównym celem wydarzenia jest poszerzenie wiedzy i świadomości na temat szeroko pojętego konceptu bycia uchodźcą wojennym.

Odbiorczynie: uchodźczynie, osoby pracujące z uchodźcami, przedstawiciele/-lki organizacji pozarządowych, instytucji i inne.

Cele szczegółowe:

Warsztaty nakierunkowane będą w szczególności na:

  • wzmacnianie prawidłowych postaw wobec kobiet uchodźczyń,
  • edukowanie w zakresie prawa ogólnie, w tym na temat procedur zakładania niebieskiej karty – omówienie procedury i praw ofiary przestępstw a także wyjaśnienie warunków najmu nieruchomości dla uchodźców oraz konkretnych zagadnień z zakresu praw kobiet,
  • informowanie na temat praw reprodukcyjnych w Polsce,
  • szerzenie tolerancji i postaw empatycznych wśród społeczeństwa i poszczególnych grup społecznych

Metodologia:

Wydarzenia będą miały charakter warsztatowy i wykładowy. Zaplanowana jest również sesja pytań i odpowiedzi.

a. Część warsztatowa:
– praca indywidulana
– praca w grupie
– burza mózgów
– tworzenie mapy mentalnej
– symulacja
– dyskusja

b. Część wykładowa:
– wykład informacyjny
– wykład problemowy
– anegdota
– opis

c. Pomoce dydaktyczne:
Multimedia, przykłady analiz i statystyk, podstawy prawne.

Program:
27 II 2023 – Tarnobrzeg – miejsce do ustalenia
28 II 2023 – Rzeszów – HUB UNHCR
20 III 2023 – Mielec –  miejsce do ustalenia
27 III 2023 – Przemyśl –  miejsce do ustalenia

Szczegółowy program pojedynczego wydarzenia w Rzeszowie (identycznie wyglądać będą programy wydarzeń w innych miejscowościach):

8:30 – 9:00 Rejestracja
9:00 – 10:30

Prowadząca: Mikicej Janina
Moduł I – Wprowadzenie do warsztatu dla uchodźczyń
– wzajemne poznanie się
– sformułowanie oczekiwań
– ćwiczenia relaksacyjne
– ćwiczenia integrujące
Przerwa 10:30 – 10:45
10:45 – 12:15
Prowadząca: Magdalena Koryl, Joanna Lasko
Moduł II: Prawa reprodukcyjne w Polsce
– omówienie pojęć i definicji
– dostęp do usług medycznych
– legalna aborcja w Polsce a ograniczenia
– sesja Q&A
Przerwa obiadowa 12:45- 13:00
13:00- 14:30
Prowadząca: Patricia Mitro i Bożena Nowak
Moduł III: Prawa kobiet
– procedura niebieskiej karty – omówienie procedury i praw ofiary przestępstw
– najem nieruchomości dla uchodźców – mity i uprawnienia
– ćwiczenia warsztatowe – studium przypadku
– sesja Q&A
14:30 – 15:00
4.Podsumowanie

Liczba uczestników pojedynczego wydarzenia w danym mieście: 25 osób.

Każda uczestniczka otrzyma certyfikat. Wydarzenie współfinansowane przez UNHCR.

Link do rejestracji: https://app.evenea.pl/event/bni2023kopia1kopia1/

Wydarzenie bezpłatne.

Miejsce: Hub UNHCR, ul. Podkarpacka 6a w Rzeszowie.