Wiesław Buż – Kandydat Lewicy do Sejmu RP

Poseł na Sejm RP IX kadencji. Socjolog, wykształcenie wyższe (organizacja i zarządzanie), współprzewodniczący Podkarpackiej Nowej Lewicy. Dyplomowany członek rad nadzorczych. Znany działacz samorządowy, spółdzielczy, gospodarczy.  Przed objęciem mandatu poselskiego byłem radnym Rzeszowa w trzech kadencjach, pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego rady miasta. Aktywnie funkcjonowałem także w komisjach tej rady: gospodarki komunalnej, mieszkalnictwa i ochrony środowiska, porządku publicznego i współpracy z samorządami

osiedlowymi oraz sportu i turystyki. Przewodniczyłem komisji Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

W tamtych latach dzięki RBO w Rzeszowie udało się zrealizować ponad 300 ważnych dla mieszkańców inwestycji. Jestem działaczem spółdzielczym i gospodarczym, zasiadałem w radach nadzorczych w firmach gospodarki komunalnej i spółdzielczości mieszkaniowej.

Prowadziłem także firmę usługowo-szkoleniową. Pełniąc te funkcje zdobyłem doświadczenie społeczne i gospodarcze, które przydatne jest w wypełnianiu mandatu poselskiego.

W parlamencie wspierałem inicjatywy ustawodawcze na rzecz samorządów terytorialnych, gospodarki, komunikacji, ochrony zdrowia i wydatkowania funduszy inwestycyjnych. Kontynuuję dobrą współpracę ze spółdzielcami i samorządowcami oraz podmiotami gospodarczymi. Przez cztery lata działalności w opozycyjnym klubie – wystąpiłem 80 razy na posiedzeniach Sejmu, złożyłem 461 interpelacji i 15 zapytań, którym nadano bieg, zgłosiłem 48 pytań w sprawach bieżących. Wygłosiłem dwa oświadczenia. Wziąłem udział w 98.75 proc. głosowań. Pracowałem w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Od połowy kadencji przewodniczyłem także Podkomisji Stałej ds. Rozwoju Gospodarczego. Uczestniczyłem w pracach zespołów parlamentarnych oraz doraźnych komisji.

Proszę serdecznie o poparcie i udział w wyborach. Zapewniam, że zdobyte doświadczenie wykorzystam do wypełnienia powinności wobec Was Wyborców.

W codziennym funkcjonowaniu zawsze starałem się być osobą racjonalną i prowadzić debatę polityczną oraz społeczną w sposób odpowiedzialny i wyważony. I tak będzie w kolejnej kadencji.

Lewica – szczególnie podkarpacka – musi mieć swoje przedstawicielstwo w Sejmie. Zgłaszamy różnorodną reprezentację kandydatów do Sejmu RP.

Wybieraj!