Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 201/13/2010 – I-A „Staromieście – Przy Drodze” w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 201/13/2010 – I-A „Staromieście – Przy Drodze” w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

W dniu 24.01.2024 r. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 201/13/2010 – I-A „Staromieście – Przy Drodze” w Rzeszowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 1 lutego 2024 r. do 21 lutego 2024 r. oraz o możliwości składania uwag w dniach od 1 lutego 2024 r. do 6 marca 2024 r.

Link do ogłoszenia: https://bip.erzeszow.pl/pl/116-biuro-rozwoju-miasta-rzeszowa/3516-aktualnosci/92345-obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-nr-201132010-staromiescie-_-przy-drodze-w-rzeszowie-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko.html