Rzeszów dofinansuje kolejne zajęcia sportowe

Ponad 2,5 mln zł są warte dotacje z budżetu miasta, jakie w tym roku trafią do 79 klubów sportowych w Rzeszowie. Dzisiaj w ratuszu podpisano i wręczono kolejne umowy na dofinansowanie.

Obecnie w Rzeszowie uprawia się ponad 50 różnych dyscyplin sportu. Liczbę sportowców, którzy trenują w działających tu klubach szacuje się na kilka tysięcy. Tylko sport dzieci i młodzieży to około 5 tysięcy zawodników. Olbrzymie zainteresowanie sportem przekłada się na działania miasta, które także jest w tym obszarze bardzo aktywne. Na początku roku przy rezydencie Konradzie Fijołku zaczęła działać np. społeczna rada sportu, której zadaniem jest pomoc władzom miasta w jak najlepszym wykorzystaniu potencjału sportowego miasta.

 Aby pomóc klubom i stowarzyszeniom w codziennej działalności, władze Rzeszowa przekazały 2,5 mln zł na ich dofinansowanie.

– To duża kwota, ale wiem, że oczekiwania są jeszcze większe. Środki na sport przekazujemy także poprzez wydziały zajmujące się promocją miasta oraz polityką społeczną. Zależy nam, aby warunki do uprawiania sportu były w mieście jak najlepsze. Bardzo dziękują klubom i stowarzyszeniom za zaangażowanie w organizację zajęć, pracę z młodzieżą i promocję zdrowego trybu życia. Zależy nam nie tylko na wytrenowaniu mistrzów i olimpijczyków, ale również na stworzeniu warunków do trenowania dla wszystkich mieszkańców  – mówi Krystyna Stachowska, wiceprezydent Rzeszowa.  

Dzisiaj w ratuszu przedstawiciele klubów odebrali umowy na realizację kolejnych 37 zadań z tej dziedziny. Wartość pomocy ze strony miasta to nieco ponad 548 tys. zł. Wcześniej miasto podpisało z klubami i stowarzyszeniami 89 umów na kwotę 1,52 mln zł. 

– Jesteśmy otwarci dla wszystkich klubów, stowarzyszeń i organizacji sportowych. chcemy rozmawiać i pomagać w rozwiązywaniu problemów. Zaraz po majówce ruszamy w teren, aby przyjrzeć się państwa pracy, obejrzeć treningi i zawody. W tym momencie tegoroczne dofinansowanie z miasta dotyczy 79 klubów i jest warte 2,5 mln zł. Mamy ambicje, aby w przyszłości było jeszcze wyższe – mówi Jarosław Gutowski, dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Rzeszowa.